Polatest

Polatest


Samenwerking meten tussen beide ogen.


Het voorkomen van kijkklachten kent diverse oorzaken. De meest voorkomende klacht is het niet scherp kunnen zien van onderwerpen, wat veroorzaakt wordt door een lichtbrekingsfout in het oog. De meest voor de hand liggende oplossing is dan vaak een bril of contactlenzen.

Doch gebeurt het dat hiermee niet alle problemen opgelost zijn en de persoon in kwestie met een aantal klachten blijft zitten. Deze symptomen uiten zich als:


- Vermoeidheid na een inspanning zoals lang met de wagen rijden, veel computer werk of lezen.

- Veel hoofdpijn zonder aanwijsbare reden en vaak ook boven de wenkbrauwen.

- Concentratieproblemen.

- Overdreven lichtgevoeligheid.

- Branderige ogen.

- Nekklachten.

- Soms ook droge ogen en lusteloosheid.


Met deze klachten ziet men wel voldoende, maar men heeft geen comfortabel zich. Dit comfortabel zien is alleen maar mogelijk wanneer beide ogen een perfect samenspel hebben in de beeldvorming (binoculair zien) en bij een goed dieptezicht (stereoscopisch zien). Alleen als aan deze voorwaarden zijn voldaan worden het oog en de hersenzenuwen het minste belast.


Hoe verloopt de test?


Allereerst meten we voor beide ogen apart de juiste refractie waarden. Dit is de sterkte van het glas waarmee het beste zich bekomen wordt.  Nadien volgt de POLA-test waarmee we de samenwerking tussen beide ogen meten.


De POLA-test wordt uitgevoerd met meetapparatuur van Carl Zeiss en is door prof. Dr. H.J. Haase ontwikkelt. Doormiddel van gepolariseerde glazen in een pasbril worden uw ogen getest op binoculair en stereoscopisch zien. U krijgt dan verschillende beelden aangeboden waarbij uw ogen afzonderlijk zullen reageren. In totaal worden er een zes tal verschillende metingen uitgevoerd. Elke meting geeft een verfijning van het voorgaande.


Bij corrigeerbare afwijkingen zullen er prisma’s in de bril geplaatst worden om de samenwerking van de ogen te verbeteren. Meestal resulteert dit in een nog comfortabeler zicht dan voorheen. Worden er andere afwijkingen gevonden dan volgt er een doorverwijzing naar de oogarts.

Deze methode wordt niet ingezet bij plotseling dubbel zien of met één oog tegelijk zien. Het visuele systeem heeft dan een andere storing of er is al een amblyopie (lui oog) ontstaan op jongere leeftijd.  Hier kunnen dan ook factoren mee spelen die bij de ontwikkelen van het zien in de eerste jaren zijn ontstaan.


Na deze meting volgt er een gesprek waarin we de persoon in kwestie vertellen wat er met zijn ogen aan de hand is.  We plaatsen de correctie in de pasbril en laten de persoon even met deze correctie rondlopen zodat men zich een beeld kan vormen van de verbeterde brilcorrectie.


De totale POLA-test duurt ca. 1 uur en wordt enkel uitgevoerd op afspraak.