Wordt het hydrofiel of vormstabiel

Worden het hydrofiele lenzen of vormstabiele lenzen?

 


Als contactlenzen ideaal waren zag je geen brillen meer. We zien nog steeds brillen dus "contactlenzen zijn niet ideaal".

Als hydrofiele lenzen ideaal waren, dan had de vormstabiele lens geen levensvatbaarheid. De vormstabiele lens heeft een stevig marktdeel, dus" hydrofiele lenzen zijn niet ideaal". Dit geldt natuurlijk ook omgekeerd voor vormstabiele lenzen.

Nu kunt u zich afvragen welke lens voor u het meest geschikt zou zijn. Om dit te kunnen inschatten zijn er vier belangrijke zaken welke u dient mee te nemenKeuzefactor 1

De gezichtsscherpte.

 

Het zal voor u als vanzelfsprekend zijn dat als u contactlenzen wilt gaan dragen, uw gezichtsscherpte en/of kijkcomfort goed moet zijn. Toch is niet elke oogfout met contactlenzen even goed te corrigeren.

•Prismatische correcties behoren tot een groep die vrijwel niet met contactlenzen kunnen worden gecorrigeerd. Hiervoor is de bril het meest voor de hand liggende correctiemiddel.

•Cilindrische correcties zijn zowel met standaard vormstabiele als met torische (=cilindrische) hydrofiele lenzen te corrigeren. In een groot aantal gevallen valt de cilindrische correctie beter te corrigeren met een standaard vormstabiele lens dan een torische hydrofiele lens.

•Spherische correcties zijn zowel met standaard vormstabiele als met standaard hydrofiele lenzen te corrigeren. In het geval van een cilindrisch gevormd hoornvlies is een standaard hydrofiele lens een minder gecompliceerd correctiemiddel.

Samen met uw optometrist /contactlensspecialist kan aan de hand van uw brilrecept en uw hoornvliesvorm worden bepaald welke contactlens de beste keuze is voor een goede gezichtsscherpte.

 

Keuzefactor 2

De fysiologie van het hoornvlies.

 

Het hoornvlies is een bloedvatloos weefsel. Toch is het een fysiologisch gezien een zeer actief weefsel. De voeding van het hoornvlies wordt voor een belangrijk deel uit het traanvocht onttrokken. Ook zorgt het traanvocht voor de afvoer van de afvalstoffen uit het hoornvlies. Wat de invloed is van een vormstabiele- en een hydrofiele lens op deze fysiologie verwijzen wij u naar het begin van deze pagina. Naast de voeding heeft ook het ooglid met haar knipperslag een belangrijke functie op de fysiologie van het hoornvlies. De invloed van de knipperslag op de hoornvlies fysiologie kan alleen bij de na controles worden bepaald en is niet zinvol om bij het selecteren van het lenstype te worden meegenomen.

 


Keuzefactor 3

Het comfort.

 

Omdat de vormstabiele contactlens drijft op het traanvocht, ligt de rand van deze lens verder af van het oog dan bij de hydrofiele contactlens. Dit veroorzaakt tijdens de gewenningsperiode een grotere beroering van het bovenooglid tijdens een knipperslag. Na echter een gewenningstijd van 2-5 weken is dit gevoel verdwenen en wordt de aanwezigheid van de lens niet meer geconstateerd. Vergelijk het met het dragen van schoenen. Als u geen schoeisel gewend bent zal de eerste keer een schoen als onprettig worden ervaren. Op den duur wordt de aanwezigheid van die schoen niet weer ervaren doordat de voet went aan de de druk die de schoen uitoefent op de voet.

De hydrofiele lens wordt bij de eerste ervaring nauwelijks gevoeld omdat de rand van deze lens vrijwel gelijk ligt met het bindvlies van het oog. Alleen bij een (verkeerde) te heftige beweging van deze lens waarbij de lensrand het hoornvlies raakt kan de lens als onaangenaam worden ervaren. De gewenningstijd van deze lens is vrijwel nihil.

Beide lenstype worden na hun gewenningstijd in het algemeen niet meer als storend ervaren.

 

Algemeen: Indien de conditie van de drager afneemt, zoals bij stress ziekte en vermoeidheid, zal de aanwezigheid van de contactlens eerder merkbaar zijn. Dragers met een twijfelachtige of slechte conditie zijn gevoeliger voor problemen met lenzen.


• Vormstabiel: door de ventilatieruimte (voor het traanvocht) tussen de lens en het hoornvlies, is het ook mogelijk voor stof om achter de lens terecht te komen. Bij de knipperslag wordt druk uitgeoefend op de lens waardoor het stofje tegen het hoornvlies wordt gedrukt. Deze stofirritatie is voor de drager een storende ervaring. Een stoffige werkomgeving is dan ook meestal een contra indicatie voor vormstabiele lenzen.


Hydrofiel: bij verminderde traanproductie, slechte knipperslag of hoge verdampingsgraad (airco) kan de lens onvoldoende vocht op nemen uit het traanvocht en zal deze plakkerig gaan aanvoelen. Vooral bij het uithalen van de lens dient dan rekening te worden gehouden met scheuren van de lens of beschadigen van het hoornvliesepitheel.

Onderhoud is niet een echt comfort probleem, maar plaatsen we voor het gemak toch onder deze noemer. Hydrofiele lenzen zijn veel onderhoudgevoeliger dan de vormstabiele lens. Onderhoud van de vormstabiele lens is eenvoudig en neemt weinig tijd (en onderhoudsmiddelen) in beslag. De hydrofiele lens is gevoeliger voor vervuiling en besmetting en heeft meer aandacht (en onderhoudsmiddelen) nodig voor goede nazorg. Vandaar de frequent vervangsystemen voor zachte lenzen.Keuzefactor 4

De kosten.

 

Helaas is dit onderdeel bij de voorlichting van lenzen vaak wazig. Toch is het vooraf weten hiervan heel belangrijk. Het is heel makkelijk om mensen met "goed vertrouwen" te misleiden door gratis lenzen te bieden of voor een bedrag ad. € 25.00 een halfjaar lenzen te laten dragen. Het gaat hierbij altijd om de hydrofiele lens. Met andere woorden, gaat u voor "de prijs", dan is de keuze van het lenstype al voor u gemaakt. Helaas, het is wel het duurste correctiemiddel welke u als snoepgoed "voor de neus wordt gehouden".

Laten we eens kijken wat een contactlens kost als we niet naar de aanschafprijs alleen kijken maar naar het onderhoud en de afschrijving. Met andere woorden, we delen alle gemaakte contactlenskosten door het aantal jaren dat we ze hebben gedragen.

•Een lens inclusief onderhoudsmiddelen en controles kost dan al snel € 200.00 tot € 300.00 per jaar. De prijs wordt bepaald door de noodzaak van snelle vervanging en door de kostbare onderhoudsmiddelen.

Waarschuwing: natuurlijk ligt de eindverantwoording bij de lensdrager, maar het moet mij even van het hart. Bezuinigen op lenzen, controles en onderhoud is eenvoudig. Koop een maandlens en draag hem een half jaar. Zet je lenzen in met water of fysiologisch zoutwater en het scheelt u honderd euros per jaar. Controles ? waarom zou je ! Als u behoort tot die groep mensen die wilt bezuinigen op het welzijn van uw ogen, dan raden wij u aan een bril te kopen en daarmee uw hoornvlies te sparen. Bezuinig op zaken die vervangbaar zijn. Uw hoornvliezen moeten een leven lang mee en kan niet eenvoudig worden vervangen.